ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Technopig Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 7700 Mohács, Pécsi út 66., cégjegyzékszáma: cg. 02-09-070893, nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 13770284-2-02,  e-mail címe: info@technopig.hu, továbbiakban: „Technopig” és a „Technopig” által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. („Technopig” és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte:

 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a „Technopig” https://technopig.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik. A “Webáruházban” történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.
 • A jelen ÁSZF kiterjed továbbá a Vásárló és a “Webáruház” között faxon, vagy telefonon leadott megrendelésekre is azzal a megkötéssel, hogy “Webáruház” az így leadott megrendeléseket faxon vagy e-mail útján visszaigazolja.
 • A “Webáruházban” történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás vagy személyes átvétel útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon. A faxon és telefonon leadott megrendeléseket is házhozszállítás vagy személyes átvétel útján teljesíti “Webáruház”.
 • A “Webáruház” termékeit bárki jogosult megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 • A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés a “Webáruház” által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar, a felek között létrejött szerződés a magyar jog uralma alatt áll a továbbutalás kizárásával.

2. Megrendelés

 • A termékek megtekintéséhez és azok kosárba tételéhez előzetes regisztráció szükséges, a rendeléseket csak a regisztrációs folyamat lezárultával lehet elküldeni. A regisztráció során kötelező megadni a következő adatokat: E-mail cím, Jelszó, Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév, Telefon, Irányítószám, Város, Cím, A szállítási és számlázási címet a vásárlási folyamat során kell megadnia.
 • A rendelés menete:

– A termék kiválasztása a „Kosárba rakom” ikonra kattintva történik.

– További termék rendelésére a főoldalon a bal felső sarokban található „Technopig” logóra kattintva van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével. A termékeket a Mennyiség 0 darabra állításával, majd a “Módosítás” gombra kattintva törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson a „Kosár frissítése” linkre.

– Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, a „Tovább a pénztárhoz” linkre kattintva ellenőrizheti rendeléseit, valamint a regisztráció során megadott adatait. Regisztrált Vásárlóinknak, a szállítási adatok és a fizetési adatok rubrikái kitöltve jelennek meg a legutóbbi vásárlásakor használt adatok alapján. A kitöltött rubrikák módosítására lehetősége van. Fontos, hogy a módosítások a rendelés elküldésekor mentésre kerülnek és a legközelebbi rendelés alkalmával a legutoljára megadott adatokkal kerülnek kitöltésre a szállítási és számlázási adatok, amennyiben bejelentkezik a webáruházunkba.

– A rendelés véglegesítését a „Megrendelés elküldése” linkre kattintva végezheti. A megrendelés csak abban az esetben küldhető el, ha a Felhasználási és Rendelési feltételek melletti kis ablakban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Technopig Általános Szerződési Feltételeit.

– Miután a megrendelés megtörtént, de tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, azt haladéktalanul jelezni köteles az info@technopig.hu e-mail címen, vagy a +36-69-510-258-os telefonszámon.

 • A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát a Vásárló véletlenül nem kapja kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Webáruháznál. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, további információt a megjelölt e-mail címen kaphat a “Vásárló”. 
 • A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 • A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.
 • A megrendelést a Webáruház weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Webáruházat a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.
 • Webáruház a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Webáruház ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

 • A megrendelés visszaigazolását követően a Webáruház személyes átvétel, futár, vagy postai feladás útján adja át a megrendelt terméke(ke)t. A terméket a Vásárló utánvéttel a megrendelt termék kézhezvételekor fizetheti. Utánvéttel történő fizetésre csak Magyarország területén belüli kiszállítás esetén van lehetőség.
 • Utánvét esetén a megrendelt termék(ek) árát a csomag átvételekor, a futárnak kell teljes összegben kifizetni.
 • Átutalásos fizetés esetén a Vásárló köteles a számla teljes értékét a megadott bankszámlaszámra utalni, a számla kiállítását követő 8 munkanapon belül.
 • A szállítási díj átvállalására vonatkozóan a megrendeléseket a Technopig Kft. egyedileg vizsgálja.
 • A Weboldalon megrendelt termékeket a Webáruház a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. A futárszolgálat/posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárló köteles megfizetni.
 • Amennyiben a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.
 • Csak sérülésmentes csomagot vegyen át, minden esetben a futár előtt ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítással kapcsolatos kifogásokat a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A csomag átvételére és ellenőrzésére a Vásárló által megjelölt címen található bármely olyan személy jogosult, aki a Vásárló által megjelölt címen életvitelszerűen, vagy munkakörénél fogva tartózkodni jogosult.

4. Szavatosság

4.1. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dologra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályiról szóló 19/2014. (IV.29.) számú NGM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
A Webáruház hibásan teljesít, ha a megküldött termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Webáruházzal szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A Webáruház a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

– a Vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

4.2.4. Ha a Webáruház a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

~ Kicserélés, árleszállítás, elállás:

– A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a Webáruház készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

– A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.

– A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

– A Webáruház mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

5. Elállási jog és annak módja

 • Amennyiben a Vásárló a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)
 • A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.
 • Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
 • A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Webáruház címére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.  Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.
 • Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza.

6. Egyéb rendelkezések

 • A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 • A Webáruház a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Webáruház a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Webáruház alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Webáruház a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.
 • A Webáruház jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni. A Webáruház nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor  megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni. Ebben az esetben a Webáruház a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld.
 • A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben tájékoztatjuk.
 • A Webáruház magatartási kódexszel nem rendelkezik.
 • Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@technopig.hu címen, valamint a +36-69-510-258-es telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől péntekig, közép európai idő (CET) szerint délelőtt 8.00 órától este 16.00 óráig hívható.
 • A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 • Felek egyezően rögzítik, hogy a Webáruház honlapja a saját, vagyoni értékkel bíró szellemi terméke, így a weblapról történő bármilyen információ felhasználásához a Webáruház hozzájárulása szükséges.
 • Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Webáruház székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Mohács, 2015. december 22.